Ngajari Bocah Bahasa Dermayu Mulai Sekiyen

Kita duwe anak telu. Tapi, beli kelingan tak ajari bahasa Jawa Dermayu singait cilik. Yah, minimal jawa bagonganlah. Ari bahasa krama mah, embuh kita ora lancar. Maklum bengen, neng wong tua ngomonge ya bagongan bae. 

bocah

Sekiyen, rabine kita lahire neng Jakarta, otomatis ya bahasa sehari-hari bahasa Indonesia. Nah, kepikiran kita selama kien ngomong sedina-dina kanggo bahasa Indonesia. Jadine, anak ora bisa bahasa Dermayu. 

Kudune mah, kita kuh diseling-selingi, ngomong bahasa Dermayu, kamber bocah, bisa ngomong bahasa Jawa Dermayu. 

Sekiyen, coba tak praktekaken, kamber bocah pada bisa. 

Ya setitik-setitik, kamber bisa. Kan belajar iku sing paling afdol ya praktik unggal dina. Ko, mulai tak coba. Moga bae kita kelingan. Soale, kadang ya kitae gah ora kelingan, tiba-tiba ngomonge kanggo bahasa Indonesia.Komentar