Mengakses Buku Langka Gratis di Perpustakaan Nasional RI

Bagi para penggemar buku langka, tentu dengan adanya akses gratis di Perpustakaan Nasional RI ini sangat membantu. Langkah Perpusnas dalam memberikan kemudahan akses via internet ini patut di acungi jempol. Buku langka yang ada di situs pnri.go.id hingga saat ini berjumlah 25 judul. Dari semua 25 judul itu terdapat dua judul dalam bahasa Indonesia. Sedangkan semuanya dalam bahasa Belanda.

Untuk judul buku langka berbahasa Indonesia misalnya Peranan pemuda Muhammad Yamin sekitar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Sekte-sekte di Bali yang diterbitkan pada tahun 1974.
Tampilan buku langka berbahasa Belanda dengan judul Yogyakarta oleh Dr.J.Brandes, 1894
Tampilan buku langka berbahasa Belanda dengan judul Yogyakarta oleh Dr.J.Brandes, 1894

Peranan pemuda Muhammad Yamin sekitar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
Peranan pemuda Muhammad Yamin sekitar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
 Berikut daftar buku langka yang bisa dibaca secara gratis di website Perpustakaan Nasional RI:

No.Judul
1Andermaal z.e. de oud goyverneur generaal J.B. van Heutsz en de defensie van Nederlandsch Indie / door K. van der MaatenBaca
2De Chineesche pelgrim Hioeen Tseng en zijne reizen in Indie van het jaar 629 tot 645 / J. HoffmanBaca
3De Expeditie naar Samalangan in 187Baca
4De Toekoe Oemar - PolitiekBaca
5De Verkoop van opium op Java : open brief / L.W.G. de Roo aan H.J.A.M. SchaepmanBaca
6De bestrijdig der rundepest in de residentien Batavia en Krawang gedurende 1883-1884 benevens een beschrijving der Proef, Genomen tot bestrijcting van de versreiding der runderpest op het land Kedoeng GedehBaca

7De opium vloek op Java / door W. Elout van SoeterwoudeBaca
8De tabakscultuur in de Res / H.G. BarteldsBaca
9De werkellijkheid van een Nederlandsch-lndischen droom / J.J. NosseBaca
10Eene bijdrage tot F.B. Kielstra's opstellen over Sumatra Westkust / P.H. van der KempBaca
11Feiten cijfers uit de sadjarah Melayu in verband met enkele betwiste hoofdpunten der Malische Grammatica / door H.J.E. TendelooBaca
12Gids op eene reis van en naar Java met een koopvaardijschip, bevattende tevens, behalve het bezienswaardigste, wat men op die reis aantreft, alles, wat voor den reiziger nuttig en noodig is te weten / D. van Batenburg JBaca
13Indische grondwet of aanzien van personen? / J.J. van AngelbeekBaca
14Is de Priok-haven een failure? / ZeemijlBaca
15Journal of a voyage up the Irrawaddy to Mandalay and Bhamo / J. Talboys WheelerBaca
16Le royaume de Siam / M.A. GrehanBaca
17Mijne reis naar Oost Indie / H. van der GrintenBaca
18Nota opgesteld dar het Departement van onderwisjs en eeredienst en gepubliceerd metmachtiging der Indischi regeringBaca
19Over den legenwoordigen toestand van den landbouw op Java / H.De BruijnBaca
20Peranan pemuda Muhammad Yamin sekitar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 : uraian kuasa Menteri Penerangan Harjoto Joedoatmodjo pada peringatan Hari Sumpah Pemuda jang ke-34 pada tanggal 28 Oktober 1962 di muka warga Kantor Pusat Departemen PeneranganBaca
21Schets van een desa-bestuur in de bergdistricten van het regentschap Cheribon / J.F.N. Van OosterzeeBaca
22Sekte-sekte di Bali / oleh R. Goris ; diterjemahkan dengan pengawasan dewan redaksi oleh Ny. P.S. Kusumo Sutojo ; dengan kata pengantar oleh Haryati sutojo ; dengan kata pengantar oleh Haryati SoebadioBaca
23Vijftren millioen vermeerdering der staats-inkomsten, zonder belasting verhooging : open brief aan Z.M. den koning der Nederlanden / door Be Ik SamBaca
24Yogyakarta / J. BrandesBaca
25de Ontworpen West - Sumatra - Spoorweg en de voordeelen der door de regeering voorgestelde richtung een wedewood naar aanleiding van uitgesproken criteek / door P.J. van HoutenBaca

Semoga kedepan bisa bertambah koleksi buku langkanya.

Komentar